Οι υπηρεσίες του γραφείου "Dka: Σύμβουλοι Μηχανικοί, Μελετητές, Μηχανικοί Εφαρμογής" χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες:


ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΑΣΙΕΣ


ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
Home
Αρχική Αντικείμενο Υπηρεσίες Προγράμματα Συνεργάτες Επικοινωνία
Dka: Services