Αρχική Αντικείμενο Υπηρεσίες Προγράμματα Συνεργάτες Επικοινωνία
Αντικείμενο του γραφείου "Dka: Σύμβουλοι Μηχανικοί, Μελετητές, Μηχανικοί Εφαρμογής" είναι η παροχή υπηρεσιών μηχανικού γενικά. Όλα τα έργα αντιμετωπίζονται ως μοναδικά με στόχο την βέλτιστη λύση για την κάθε περίπτωση.
Οι υπηρεσίες του γραφείου χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Dka: Goal